تعمیرات اساسی توربین گاز واحد 005 نیروگاه مجتمع پتروشیمی شازند اراک

تعمیرات اساسی توربین گاز واحد 005 نیروگاه مجتمع پتروشیمی شازند اراک

کارفرما: شرکت البرز توربین

سال: 1398