اورهال کامل توربین و ژنراتور واحد 3 نیروگاه گازی زاهدان

اورهال کامل توربین و ژنراتور واحد 3 نیروگاه گازی زاهدان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

سال: 1389