تخصص

نصب و تعمیر تجهیزات اصلی و کمکی توربین گاز

مونتاژ، دمونتاژ توربین، کمپرسور، جعبه دنده و تجهیزات کمکی توربین گاز (پمپ، ترک کنورتور و ...)

مهرداد مهاجرپور

تحصیلات: فوق دیپلم مکانیک

سمت: کارشناس تجهیزات جانبی

سوابق اجرایی: 18 سال

همکاری با شرکت نتن به مدت 10 سال به عنوان سرپرست تعمیرات و نصب توربین گاز.

سرپرست اورهال واحدهای F5 نیروگاه های قائن، شیروان، شریعتی، زنبق یزد، کنارک و زاهدان.

سرپرست اورهال واحدهای F6 عسلویه و پتروشیمی اراک.

سرپرست مکانیک اورهال واحدهای F5 در نیروگاه قائن، شیروان، شریعتی، زنبق یزد، کنارک و زاهدان.

سرپرست مکانیک تعمیرات توربین گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد.

انجام اولین تعمیرات اساسی ترک کنورتور واحدهای F9 (VOITH) در استان خراسان نیروگاه شریعتی.

سرپرست بازدید مسیرداغ واحدهای F5 نیروگاه کنگان.

کارشناس مکانیک بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

سرپرست مکانیک بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست مکانیک نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش.

سرپرست مکانیک تعمیرات واحدهای F5 شماره 3 و 4 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست مکانیک بازدید مسیر گاز داغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره پنج (مدل GEF5) نیروگاه کیش.

سرپرست مکانیک؛

بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 4 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 5 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 7 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1396)

سرپرست مکانیک تعمیرات واحدهای گازی GEF9 و بویلرهای آن (4 واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی خیام (96- 1395)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی توربین گاز 001 واحد نیروگاه در پتروشیمی شازند (1396)

سرپرست کارگاه بازدید مسیرگاز داغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

سرپرست کارگاه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

سرپرست تجهیزات جانبی تعمیرات اساسی واحد GEF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست کارگاه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (1398)

سرپرست کارگاه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)

کارشناس مکانیک تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (1399)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی واحد یک و هشت نیروگاه آب و برق کیش (1399-1400)