فعالیت های مهندسی

  • انجام تست های غیرمخرب (NDT).
  • اندازه گیری ارتعاشات و بالانس محورها.
  • اجرای پروژه های لوله کشی صنعتی.
  • سندبلاست و رنگ آمیزی واحدها، مخازن، لوله ها و تجهزات صنعتی.
  • نظارت بر نصب واحدهای توربین گاز.
  • مطالعه فنی و اقتصادی نیروگاه های تولید پراکنده و CHP .